VĚŘEJNÁ SBÍRKA KOOM – VODA PRO BURKINA FASO

Faunus, o.s. ve spolupráci se Zoo Liberec již několik let podporuje tábor pro opuštěné děti AMPO v Ouagadougou v Burkina Faso. K založení veřejné sbírky nás v loňském roce inspiroval jeden z dopisů paní Katrin Rohde, kde popisuje sucho, které sužuje celé území sahelu.

V AMPO nepožadují potraviny, ale snaží se daným situacím předcházet a být pokud možno soběstační. Díky absolventům farmářské školy Tondtenga bylo založeno již 24 malých biofarem a nyní chtějí pro všechny vybudovat studnu, „protože bez vody, i když bude farmář pilný, žádná úroda nebude“. Na devíti z nich už díky sponzorům studny mají.

Bohužel, aktivity pro sbírku byly úzce propojeny s aktivitami dobrovolníků v Zoo Liberec a loňský rok byl velmi nepříznivý. Na rozdíl od sahelu v Liberci značně pršelo. Nakonec jsme na konci roku nechali vyrobit skleněné „kapky“, ze kterých vyrobíme přívěsky, náhrdelníky a náušnice, a ve sbírce budeme pokračovat.

Sbírka KOOM – Voda pro Burkina Faso bude zahájena 1. června 2014.

Osvědčení vydal Krajský úřad Libereckého kraje pod č. j. KULK 32927/2014.

 

Přispět můžete buď finančním příspěvkem na číslo účtu 2000591292/2010 anebo koupí originálních výrobků z AMPO. Prodávají je dobrovolníci při Zoo Liberec při akcích na podporu sbírky.

 

Copyright 2012. Powered by etoro review.