Výroční zpráva - 2011

 

Obchodní jméno: FAUNUS, o.s.

Sídlo: Masarykova 1347/31
Liberec 1
460 01
Právní forma: občanské sdružení
Den vzniku: dne 9.7.2007 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/68074/07 
IČO: 22 66 36 22
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 33-9963860207/0100
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.faunus.cz

 

Obsah:

Úvod - 1 
A.M.P.O. – Burkina Faso - 2 
Podpora Záchranného centra pro ohrožené živočichy Talarak na Filipínách - 2 
Podpora Snow Leopard Trust - 3 
Dobrovolníci - 3 
                                                                                                               Další aktivity - 3                                                                                                    Výkaz zisku a ztráty -  4 
Rozvaha -  6 
Vyúčtování veřejné sbírky Den pro Filipíny - 7


 

Tak jako v uplynulých letech i v roce 2011 jsme se zaměřili na drobnou systematickou pomoc a podporu, a to především ochranářských aktivit několika konkrétních lidí působících v zahraničí. Samozřejmě jsme pokračovali ve spolupráci se Zoo Liberec a v propagaci jejích aktivit.

29. června se uskutečnila valná hromada, na nové čtyřleté funkční období byli do výboru zvoleni: Jiří Procházka, Eva Slováčková a Dana Sobotková. Předsedou byl opět zvolen Jiří Procházka, místopředsedkyní Eva Slováčková, která nahradila Jiřího Douska. Hospodářkou zůstala Dana Sobotková. Revizorem sdružení byl zvolen Jan Kouba.

Úspěšně jsme ukončili oba projekty zahájené v roce 2010. První projekt z dotace z Grantového fondu Libereckého kraje pro rok 2010 (program G-6 Program podpory ekologické výchovy a osvěty) pod názvem „Projektové dny v Zoo Liberec“ byl tematicky zaměřený na tři aktivity, které Faunus, o.s. ve spolupráci se Zoo Liberec dlouhodobě podporuje. První projektový den se uskutečnil na podzim roku 2010 a byl zaměřen na podporu Záchranného centra pro ohrožené živočichy na Filipínách. Druhý, Den irbise, seznamoval návštěvníky s historií chovu těchto vzácných zvířat v liberecké zoo a s ochranářskými aktivitami mezinárodní organizace Snow Leopard Trust. Uskutečnili jsme jej v únoru 2011. Poslední, na podporu A.M.P.O. , se uskutečnil v červnu 2011. Vše proběhlo za velké pomoci dobrovolníků v prostorách Zoo Liberec. Věříme, že zpestřily pobyt všem návštěvníkům
Grant Nadace na ochranu zvířat byl zaměřený na problematiku toulavých koček. Projekt „Regulace populací synantropních zvířat“ byl zahájen již na konci roku 2010, ale samotný sběr dat a jejich vyhodnocení probíhalo až v roce 2011. 
Díky dobrovolníkům jsme byli také aktivní i mimo areál zoo. Navázali jsme spolupráci se Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně a v rámci veřejné sbírky Den pro Filipíny jsme se spolu s dobrovolníky zúčastnili velké akce „May Day Filipíny“ v Plzni.

Tradičním vyvrcholením roku byla prosincová aukce v Krajské liberecké knihovně. Bohužel musíme konstatovat, že akce podobného zaměření již veřejnost nezajímají a aukce ztrácí svůj smysl. Rozhodli jsme, že se pokusíme vymyslet akci jiného typu a v jiný čas . 
I v roce 2011 jsme uskutečnili veřejnou sbírku „Den pro Filipíny“ na podporu terénního zoologa Zoo Liberec Pavla Hospodářského a Záchranné stanice Talarak na Filipínách. Jeho prostřednictvím jsme rovněž více začali komunikovat i s nadací Talarak, která záchranné centrum spravuje. Sbírka byla řádně vyúčtována a kontrolní orgány neshledaly žádné chyby.
Podařilo se nám zprovoznit „prodejní budku“, která je umístěna na plácku vedle bazénu lachtanů. Návštěvníci tak měli možnost podpořit některý z projektů koupí zajímavého zboží z oblasti, kde projekt probíhá. Navíc, aktivity kolem budky jsou vítaným rozptýlením pro šimpanze ve vedlejším výběhu. Budka byla otevírána nepravidelně podle toho, jak měli čas dobrovolníci. Velký panel umístěný na budce informuje návštěvníky o všech aktivitách Faunusu, o.s.
Naše činnost není rozsáhlá, ale snažíme se, aby byla soustavná a nepřetržitá. Jsme přesvědčeni, že i v tomto malém rozsahu je prospěšná. Našim cílem je udržet tyto aktivity alespoň ve stávajícím rozsahu. 
O podrobnostech se více dozvíte v jednotlivých zprávách.

 


 

A.M.P.O. - BURKINA FASO
Také v tomto roce jsme podpořili projekty zařízení A.M.P.O., a to nákupem výrobků z dílen A.M.P.O. a ve spolupráci se Zoo Liberec zasláním balíčků se školními potřebami. 
V sobotu 4.6. 2011 uspořádal Faunus, o.s. ve spolupráci s dobrovolníky a Zoo Liberec velký projektový den – Den pro Burkina Faso, na kterém představil návštěvníkům všechny aktivity Katrin Rohde a A.M.P.O. Díky pěknému počasí se naší naučné stezky plné soutěží a zajímavostí zúčastnilo mnoho návštěvníků, nejen z řad dětí. 
Nadále pokračujeme v překladu nejzajímavějších zpráv na webových stránkách Sahelu, e.V., které bylo zřízeno v Německu na podporu činnosti Katrin Rohde v Ouagadougou. Umožnili jsme tak zájemcům dozvědět se podrobnější informace o tomto sdružení a o činnosti jeho zakladatelky. K nejvýznamnějším informacím patří rozšíření nabízených služeb AMPa o farmu Emma Yiri pro ženy a dívky, a zařazení Katrin Rohde mezi Ashoka Fellow – tzv. „changemakery“, a to za projekt biofarmy Tondtenga - učiliště pro mladé muže a chlapce. 
Na konci roku 2011 byla dohodnuta spolupráce se Zoo Liberec, respektive Diviznou na sbírce brýlí pro AMPO, byl vytvořen předběžný plán postupu v roce 2012. 
Na tradiční předvánoční akci Pomozme budoucnosti jsme žádné velké peníze prodejem výrobků nezískali, a proto do roku 2012 uvažujeme o změně času i místa konání, abychom dosáhli větší návštěvnosti.

PODPORA ZUÁCHRANNÉHO CENTRA TALARAK a Pavla Hospodářského na filipínském ostrově Negros.
Od počáteční podpory samotného Pavla Hospodářského se náš zájem rozšířil i na podporu činnosti  a provozu záchranného centra, které Pavel založil. Jeho prostřednictvím jsme začali komunikovat i s nadací Talarak Foundation Inc., která na podporu záchranného centra vznikla v prosinci 2010. Nadace v současné době záchranné centrum spravuje a financuje. 
Faunus, o.s. na svých webových stránkách průběžně informuje jak o aktivitách Pavla Hospodářského, tak i o životě v centru. Koncem roku jsme začali intenzivně připravovat českou verzi webových stránek Talaraku. Návštěvníci stránek tak budou mít možnost se po jejich spuštění průběžně seznamovat s děním v Talaraku.
Faunus i v roce 2011 pokračoval v podpoře Pavla Hospodářského a jeho ochranářských aktivit na Filipínách. Prostřednictvím veřejné sbírky Den pro Filipíny se podařilo získat finanční prostředky, ze kterých byly nakoupeny kroužky pro označení ptáků, některé léky, desinfekce a část byla Pavlu Hospodářskému vyplacena na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti. V záchranném centru Talarak bylo na konci roku 2011 chováno 27 druhů ptáků, z toho 15 endemitů na různém stupni ohrožení, a také vzácná endemická prasata visayanská a sambaři skvrnití. S Pavlem bylo rovněž domluveno pravidelné zasílání měsíčního přehledu chovaných živočichů v záchranném centru.
Velmi intenzivně jsme s ním spolupracovali při přípravě reintrodukčního projektu Mambukal. Díky internetu to bylo snadné.
Opět jsme na Negrosu nakoupili originální bižuterii, která byla prodávána v prodejní budce v areálu zoo. Sortiment jsme rozšířili i o drobnou bižuterii vlastní výroby na podporu Talarak. Výtěžek z prodeje byl příspěvkem do veřejné sbírky.

SNOW LEOPARD TRUST (SLT)
Ač nepatří podpora organizace Snow Leopard Trust do našich hlavních aktivit, i v tomto roce jsme podpořili SLT nákupem drobných výrobků od mongolských pastevců, které jsme dále prodávali při prezentaci Faunusu, o.s. v Zoo Liberec (v našem novém prodejním stánku, či při akcích zoo) i při dalších akcích (např. předvánoční Pomozme budoucnosti). V rámci velkých projektových dnů jsme hned na začátku roku 2011 - 12.1. uspořádali Den pro irbise s cílem seznámit návštěvníky s organizací SLT a její činností a zároveň poukázat na chov irbisů v Zoo Liberec. Ani mrazivé počasí neodradilo dobrovolníky a členy Faunusu, aby se „vrhli“ na svá stanoviště vyzbrojeni irbisím převlekem a úkoly pro návštěvníky.

DOBROVOLNÍCI
Dobrovolníci působí v Zoo Liberec od roku 2007 a ač z původní sestavy zbylo jen několik skalních příznivců, rozšiřují se každý rok řady dobrovolníků o další lidi, kteří svůj volný čas věnují Zoologické zahradě a podpoře projektů Faunusu o.s. 
Stejně jako v minulých letech se podíleli na pomoci při akcích zoo (např.: noční prohlídky, křtiny mláďat, Den dětí, Den Země ad.) a Divizny (Den bez aut, Fair trade snídaně) i při akcích pořádaných občanským sdružením Faunus - prezentace sdružení, prodej výrobků z jednotlivých podporovaných projektů, projektové dny). O víkendech hlavní sezóny sloužili v zooíčku (tzv.„15“), nově také pomáhali v prodejní budce Faunusu, která se nachází u expozice lachtanů a na jehož výzdobě a zařízení se také podíleli. 
Dobrovolníci byli zapojeni do projektu Slunce v zoo, který probíhá ve spolupráci s Tierpark Zittau a zabývá se alternativními zdroji energie. Proto někteří z nich navštívili v září spolu s vedoucím Divizny A. Kočím přímo Tierpark Zittau, kde prezentovali nejznámější alternativní zdroj – sluneční energii. 
Největší „návštěvnost“ však letos měla tzv. enrichmentová setkání, na kterých v průběhu roku dobrovolníci vyráběli různé prvky z větví a hasičských hadic do expozic zvířat. Na závěr roku uspořádali velké předvánoční překvapení pro papoušky kea, šimpanze a paviány v podobě vánoční výzdoby plné dobrého mlsání, pro velbloudy vánoční stromky ozdobené sušenými i čerstvými jablky a suchým chlebem, pro šelmy pak speciální a na výrobu velmi časově náročná papírová zvířata představující kopytníky. Odměnou dobrovolníkům (a i návštěvníkům zoo) byla možnost sledovat zvířata v akci přímo při vypouštění do „vyzdobených“ expozic. Reakce zvířat byly tak pozoruhodné, že v dobrovolnících zanechaly hluboký dojem a chuť v něčem podobném i nadále pokračovat (přestože jejich výtvory, jejichž výroba zabrala i několik dnů, byly doslova rozcupovány během pěti minut!). Celou akci zorganizovala členka Faunusu o.s. Dana Sobotková, která nejenže dobrovolníky naučila výrobním postupům, ale i bedlivě dohlížela, aby se ke zvířatům nedostaly žádné nepovedené a pro zvířata nebezpečné výrobky.

DALŠÍ AKTIVITY - PŘEDNÁŠKY
MVDr. Jiří Dousek připravil další zajímavé přednášky a materiály pro dobrovolníky, které mají průběžně doplňovat jejich znalosti o zvířatech chovaných v Zoo Liberec. 
V rámci projektu Nadace na ochranu zvířat uskutečnil přednášky pro úředníky obcí s rozšířenou působností, na celostátní poradě inspektorů SVS-KVS Ústí nad Labem, AKCE PROPET v Praze –Letňanech, pro žáky ZŠ Vratislavice, dobrovolníky při Zoo Liberec, i členy Faunusu.
Celkem uskutečnil 13 přednášek a rozdal na 1 500 informačních letáků „Opuštěné kočky – zabraňme jejich utrpení“
V rámci projektu Nadace na ochranu zvířat byla nabídnuta bezplatná přednáška s následnou besedou o problematice opuštěných koček všem sociálním zařízením v okrese. Zájem však neprojevilo vedení ani jediného.

 

 

 

Přihlášení

Partneři

Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1 
www.zooliberec.cz

ABET HOLDING, a.s.

Pod Višňovkou 31/1661 
140 00 Praha 4 - Krč 
www.abet.cz

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

Pod Vinicemi 9
301 16 Plzeň
www.zooplzen.cz

 

Kontakt

FAUNUS, z.s.

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1
www.faunus.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review.