Výroční zpráva - 2009

 

Výroční zpráva občanského sdružení Faunus za rok 2009

Obchodní jméno: FAUNUS, o.s.
Sídlo: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec 1
Právní forma: občanské sdružení
Den vzniku: 9.7.2007 zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/68074/07
IČO: 22 66 36 22
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-9963860207/0100

 

Telefonické spojení: 724 560 472
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.faunus.cz

Občanské sdružení Faunus má již za sebou tři roky svého působení mezi přáteli Zoo Liberec a přírody. Jsme sdružení velmi mladé, ve kterém všichni jeho členové pracují nad rámec svého zaměstnání, bez nároků na honorář. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem našeho působení si neklademe žádné megalomanské cíle a plány, ale svojí drobnou systematickou činností chceme dlouhodobě přispívat k rozvoji povědomí o jedinečnosti naší zoo a okolní přírody jak v republice, tak i v zahraničí. Věrni svému názvu a vizi, zaměřujeme svoji činnost na podporu a propagaci aktivit vedoucích k ochraně přírody. Toto poslání chceme prosazovat především prostřednictvím podpory aktivit Zoo Liberec i podporou environmentálních a sociálních aktivit dalších subjektů, při vyhledávání prostředků, partnerů a sponzorů pro realizaci jejich aktivit. Máme mezi sebou odborníky veterináře, zoology, pedagogy, právníka i podnikatele.
Cílem sdružení je prostřednictvím této činnosti pěstovat v lidech lásku k přírodě a rovněž jim pomáhat osvojit si návyky k ochraně a uchovávání přírody.
Faunus, o.s. má právní subjektivitu, jeho nejvyšším orgánem je valná hromada. 
Je registrován v Evidenci NNO na Portálu veřejné správy.

Zakládajícími členy Faunus, o.s. jsou: 
MVDr. Jiří Dousek Ph.D.
JUDr. Jan Kouba 
Jiří Procházka 
Alice Procházková
Mgr. Dana Sobotková
Ing. Jitka Srpová
Ing. Markéta Šounová
Novými členkami v roce 2009 se staly:
Ing. Petra Bolechová
Mgr. Eva Slováčková

Výbor Faunus, o.s. pracuje ve složení:
Jiří Procházka – předseda 
MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. – místopředseda 
Mgr. Dana Sobotková - hospodářka
Ing. Markéta Šounová - revizorka


Aktivity v roce 2009:
AKCE V RÁMCI PROJEKTU POMOZME BUDOUCNOSTI 
V duchu základního poslání sdružení, jež je podpora a propagace aktivit vedoucích k ochraně přírody, jsme název POMOZME BUDOUCNOSTI přijali jako zastřešující název všech našich aktivit. Spadají pod něj projekty „Burkina Faso“ a „Filipíny“, či vzdělávací akce a besedy pro seniory a dobrovolníky při Zoo Liberec.
Tak, jak jsme deklarovali již v naši první výroční správě, snažili jsme se, aby naše skromné prostředky byly využívány na podporu relativně malých konkrétních projektů vedených lidmi, kterým důvěřujeme.

BURKINA FASO
V návaznosti na předešlé roky jsme i v roce 2009 pokračovali ve spolupráci s německým sdružením Sahel, které přímo podporuje projekty A.M.P.O. v Ougadougou v Burkina Faso, jedné z nejchudších zemí Afriky. 
A.M.P.O. se i nadále rozrůstá a poskytuje stále více služeb. Pomáhá osiřelým dětem a dětem ulice získat nový domov, dostatečné vzdělání a vyučení, pro chlapce nabízí teoretické i praktické vzdělání na zemědělské škole. Mladým HIV pozitivním matkám a mladým těhotným dívkám pomáhá znovu se začlenit do společnosti a získat potřebnou sebedůvěru. Pro zdravotně postižené nabízí svépomocnou dílnu na opravu invalidních vozíků. Mimo to nabízí také celou řadu poradenských služeb v oblasti sociální, sexuální osvěty, plánovaného rodičovství, obřízky atd. Součástí A.M.P.O. je také lékařská stanice praktikující nejen všeobecnou medicínu, ale také gynekologii, zubní lékařství, rehabilitaci pro zdravotně postižené a nově také oční lékařství.
Občanské sdružení Faunus podporuje tyto projekty jednak prodejem A.M.P.O. výrobků, ale také dalšími akcemi, na nichž se snaží upozornit na tuto problematiku a získat materiální pomoc.
V průběhu celého roku jsme se snažili ve spolupráci se Sahelem, e.V. spustit českou verzi jejich stránek, na kterých budou lidé podrobně informováni o projektech A.M.P.O. a činnosti Sahel e.V. 
Od začátku roku jsme spolu se Zoo Liberec plánovali návštěvu zakladatelky A.M.P.O. paní Kathrin Rohde. V Liberci pobývala od 4. do 5. května v doprovodu své české přítelkyně a překladatelky Šárky Vlčkové a absolvovala velmi náročný program. V liberecké zoo besedovala se žáky ZŠ Lesní a po zajímavé přednášce a debatě převzala dárkové balíčky s hygienickými potřebami a školními pomůckami pro „své“ děti. Navštívila a besedovala se studenty Podještědského gymnázia a navečer svůj maraton zakončila v SEV Divizna besedou pro veřejnost. Poslední jmenovaná akce byla pořádána ve spolupráci s Regionálním marketingovým klubem. Před svým odjezdem ještě poskytla několik rozhovorů pro místní noviny a rádia a v Zoo Liberec pokřtila mládě kozy kamerunské.
1. prosince se konala v Krajské vědecké knihovně už tradiční předvánoční akce (pro Faunus v pořadí třetí) „Pomozme budoucnosti“. Návštěvníci měli možnost zhlédnout dokumentární snímek s názvem Království chudých společnosti EasyFun Film (EFF), který byl vytvořen pro tuto příležitost. Průvodci večera byli Eva Lecchiová (členka Divadla F.X.Šaldy) a Marek Sýkora (člen Naivního divadla v Liberci). Po promítání filmu bylo vydraženo několik figurek ze sambového dřeva vyrobených ve svépomocných dílnách A.M.P.O. a byly prodány obrázky (originály i ověřené kopie) malované šimpanzi liberecké zoo. Zároveň s dražbou probíhal i volný prodej dalších A.M.P.O. výrobků, během něhož pomáhali dobrovolníci Zoo Liberec. Celkový výtěžek z akce 17 803 Kč byl věnován na aktivity A.M.P.O.
Ve spolupráci se Zoo Liberec se nám podařilo na několika akcích pro veřejnost vybrat další školní potřeby pro děti z A.M.P.O. Ty jsme spolu s dárkovými balíčky ze ZŠ Lesní a dvěma tisíci kusů brýlí a pouzder na brýle, které zůstaly v Zoologické zahradě Liberec po ukončení sbírky "Brýle pro Afriku", odeslali do Plönu do Sahelu e.V., který pravidelně posílá kontejnery s materiální pomocí do Burkina Faso. Protože právě v té době za pomoci španělských optiků bylo zřízeno oční oddělení, ale neměli žádný materiál, brýle přišly jako na objednávku.
www.faunus.cz
www.sahel.de
www.katrin-rohde-stiftung.de
www.zooliberec.cz
Pro zajištění finančních prostředků na podporu sdružení Managré Nooma (pro ochranu opuštěných dětí v Burkině Faso v západní Africe) a z toho plynoucí podpory a propagace aktivit vedoucích k ochraně přírody jsme 16. října 2008 zahájili veřejnou sbírku Burkina Faso, s číslem sbírkového účtu
43-2820160287/0100
Hrubý výtěžek v prvním zúčtovacím období 2008/2009 činil ………………….. 34 751,37 Kč
Náklady: z finančních prostředků veřejné sbírky byly v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zák. č. 117/2001 Sb.,uhrazeny poplatky ve výši ………………………………….................... 470,68 Kč
Čistý výtěžek…………………………………………………………………………..…. 34 280,69 Kč 
Celkem použito nákup výrobků z AMPO a úhradu poštovného (balíky se školními potřebami a brýlemi pro AMPO v Burkina Faso)………………………………………………….. 34 279,85 Kč
Zůstatek v 1. zúčtovacím období ………………………………………………….........…. 0,84 Kč

FILIPÍNY 
I v roce 2009 jsme pokračovali ve snaze podporovat aktivity Pavla Hospodářského při záchraně vzácných druhů živočichů na Filipínách. 
Podařilo se nám Pavlovým prostřednictvím na Filipínách nakoupit a po vyřízení všech administrativních a fytosanitárních náležitostí přivézt zajímavou bižuterii. Jejím prodejem se nejenom snažíme získat další finanční prostředky, ale současně veřejnost seznamujeme s jeho ochranářskou činností a celkovou problematikou ochrany přírody. 
S Pavlem jsme neustále v kontaktu a jeho aktivity lze průběžně sledovat na našich webových stránkách.
Na podporu aktivit Pavla Hospodářského na Filipínách jsme 15. září 2008 zahájili veřejnou sbírku Pomozme budoucnosti, s číslem sbírkového účtu 
43-468970247/0100.
Hrubý výtěžek v prvním zúčtovacím období 2008/2009……………………… 85 969,55 Kč
Náklady: z finančních prostředků veřejné sbírky byly v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zák. č. 117/2001 Sb., uhrazeny bankovní poplatky…………………………................... 1 069,99 Kč 
Čistý výtěžek ………………………………………………………………………… 84 899,56 Kč
Použití čistého výtěžku:
Na základě dohody o provedení práce s Pavlem Hospodářským, IČO: 22663622, uzavřené podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů, byly za terénní práci na Filipínách - provedenou v souladu s vyhlášeným účelem veřejné sbírky, převedeny na účet fyzické osoby Pavla Hospodářského finanční prostředky v celkové výši 65.100,00 Kč.
Zůstatek v 1. zúčtovacím období činil celkem………………………………..19 799,56 Kč


DOBROVOLNÍCI
Dobrovolníci v Zoo Liberec působí od roku 2007. Občanské sdružení Faunus, o.s. se rozhodlo s dobrovolníky spolupracovat v dubnu 2009. 
Faunus se rozhodl podpořit dobrovolníky v jejich prospěšné činnosti (výpomoc při akcích pro návštěvníky Zoo Liberec, služba v zooíčku, tzv. 15, kde dobrovolníci podávají informace nejen o běhu Zoo Liberec, ale i o vystavených přírodninách; výroba enrichmentových prvků do expozic) a nabídl dobrovolníkům možnost dalšího vzdělávání – formou přednášek. Jakmile se podařilo zajistit přednášející (členové občanského sdružení Faunus, zaměstnanci Zoo – ředitel, zoologové, vedoucí Archy a Divizny), vhodnou místnost (přednášková místnost Divizny) a témata, která by pomohla dobrovolníkům lépe vykonávat jejich činnost v zoo, konala se v říjnu první přednáška. Další přednášky byly naplánovány do dalšího roku. Přednášky jsou primárně určeny dobrovolníkům, ale byla pozvána také veřejnost, zvlášť byli osloveni pedagogové základních a středních škol.
Někteří dobrovolníci vypomáhali Faunusu při prodeji výrobků z A.M.P.O., Filipín a Snow Leopard Trustu, a to na akcích pořádaných přímo v Zoo Liberec (Oslava 90 let Zoo Liberec. 9.9.2009), při předvánočním prodeji v OC Nisa a na společné akci Zoo Liberec a Faunusu, o.s. „Pomozme budoucnosti-Burkina Faso“ (1.12.2009). 
Na webových stránkách Faunusu jsme zřídili samostatnou záložku věnovanou dobrovolníkům.
Dobrovolníkům za pomoc mockrát děkujeme.


DÁRCI:
ABET HOLDING, a.s., Praha 4
ATLANTIS MARSHAL, a.s., Praha 4
Statutární město Liberec 
Karel Schwarz, Liberec
Storing, s.r.o, Liberec
Všem upřímně děkujeme

 

Přihlášení

Partneři

Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1 
www.zooliberec.cz

ABET HOLDING, a.s.

Pod Višňovkou 31/1661 
140 00 Praha 4 - Krč 
www.abet.cz

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

Pod Vinicemi 9
301 16 Plzeň
www.zooplzen.cz

 

Kontakt

FAUNUS, z.s.

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1
www.faunus.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review.