Podpora AMPO

„Pomozme budoucnosti" - podpora tábora pro opuštěné děti A.M.P.O. v Burkina Faso

Aniž bychom chtěli jakýmkoli způsobem zpochybnit smysluplnost posílání peněz na podporu velkých projektů mezinárodních ochranářských organizací, domníváme se, že naše skromné prostředky budou účelněji využity při relativně malých konkrétních projektech vedených lidmi, jež v jejich úsilí podporujeme.

Faunus, o.s. ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Liberci a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pořádalo 1. prosince 2008 akci podruhé. Opět se prodávaly dřevěné hračky vyrobené postiženými chlapci ze svépomocné dílny Panga la Wende v Burkině Faso. Poprvé na akci vystoupilo divadlo zdravotně postižených „Létající divadlo na kolečkách“ pod vedením Marka Sýkory, a podruhé svými obrázky akci podpořila výtvarnice Marie Brožová. 

Přestože se akce nezúčastnili pozvaní představitelé města ani političtí představitelé, byla úspěšná. Přišly maminky s dětmi a babičky s vnoučaty, přímo s úmyslem nakoupit hračky jako dárky a současně podpořit dobrou věc, o které se dozvěděly z tisku.
Výtěžek činil 11 722,- Kč a nakoupili jsme za něj další dřevěné figurky pro další dobročinné akce.

Spolupráce se Zoologickou zahradou v Liberci na této charitativní akci byla vlastně inspirací ke vzniku občanského sdružení Faunus. Ojedinělá akce pořádaná několika nadšenci se stala základem k dlouhodobé a systematické spolupráci. 

Projekt v Burkina Faso vznikl z osobní iniciativy Katrin Rohde, původem z německého Plönu. V roce 1987 poprvé sama vycestovala do Burkina Faso. Těžce tam onemocněla. Jako vděk za pomoc, které se ji dostalo od jistého celníka, slíbila pomoci získat v Německu peníze na stavbu školy. Po návratu domů uskutečnila mnoho přednášek a sbírek a se získanými finančními prostředky se vrátila do Burkina Faso. Nejenom zorganizovala stavbu školy, ale i dohlížela na její dostavbu. Na jedné straně byly fascinována africkou zemí a tamějšími lidmi, na druhé straně byla šokována chudobou, kterou trpí především děti a mladiství. 
Povzbuzena úspěchem při stavbě školy se pro Afriku začala angažovat i nadále. Organizovala další přednášky a sbírky, začala plánovat vlastní projekt. Začátkem roku 1995 prodala své knihkupectví stejně jako veškerý svůj majetek v Německu a odjela do Burkina Faso aby s tímto počátečním kapitálem odstartovala svůj projekt na pomoc „dětem ulice“. V hlavním městě Ouagadougou si pronajala malý, typicky africký dům a se svým Fordem Transitem, který si s sebou přivezla z Německa, začala cíleně jezdit na místa, kde se tyto děti shromažďovaly. Vozila jim léky a jedno teplé jídlo týdně, a postupně si začala získávat jejich důvěru. Nejprve se dětem snažila najít ubytování v náhradních rodinách, které finančně podporovala, avšak kvůli vznikajícím konfliktům si nakonec děti vzala k sobě.
V roce 1996 otevřela v Ouagadougou první domov pro 18 opuštěných dětí. 
Dnes již Katrin Rohde hovoří o svých třistadvaceti dětech a celý projekt nyní zahrnuje mimo jiné dětský domov pro chlapce, dětský domov pro dívky, internátní zemědělskou školu, učňovské dílny, ošetřovatelskou stanici, gynekologickou ošetřovnu, stomatologii. Velký důraz je kladen na vzdělávání, zdravotnickou osvětu včetně prevence AIDS, dopravní výuku a sociální poradenství. Samostatnou kapitolou je projekt „Děti ulice“ týkající se dětí žijících na ulici, závislých na drogách a páchajících drobnou kriminalitu. Cílem tohoto projektu je naučit je zodpovědnosti, žít bez drog, číst a psát, naučit je podnikatelsky jednat a obchodovat.
Součástí projektu je například péče o opuštěné a zapuzené mladé matky s dětmi nebo
svépomocné dílny pro postižené, kterých je v Burkina Faso velmi mnoho. Rozjíždějí mikroúvěry pro společenství 10-15 žen za účelem obchodní spolupráce, kdy se matky navíc učí správné péči o své podvyživené a nemocné kojence a malé děti. Podmínkou získání mikroúvěru je, že se ženy naučí i psát, číst a počítat.
Velmi významné je, že Katrin Rohde v Burkina Faso na všech pozicích zaměstnává Afričany, v mnoha případech „svoje děti“, které získaly vzdělání a kvalifikaci díky jejímu projektu. 
Jak sama říká: „jen a jen oni mohou dále svou zemi rozvíjet a pracovat na zlepšení problémů“.

Managré Nooma – dobro se nikdy neztratí.
Na pomoc aktivit v Africe vzniklo v Německu v Plönu sdružení SAHEL e.V. (www.sahel.de), se kterým Faunus spolupracuje. Rozhodli jsme se několikrát do roka nakoupit výrobky ze svépomocných dílen tábora A.M.P.O., a jejich dalším prodejem a propagací jejich činnosti přispívat k chodu tábora a podpoře všech dobročinných aktivit Katrin Rohde. 
Výrobky z A.M.P.O. (Association Managré Nooma pour la Protection des Orphelins - sdružení Managré Nooma pro ochranu opuštěných dětí) můžete zakoupit v Zoologické zahradě v Liberci nebo vám je můžeme poslat na dobírku.
(Sahel je název krajinného typu v Africe na jižním okraji Sahary. Zahrnuje pás stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem západu k východu, na území Mauritánie, Senegalu, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Čadu, Súdánu a Etiopie. Je zde suché podnebí, ročně naprší 100–500 mm a to v pravidelných až 3 měsíce trvajících obdobích dešťů. Suchomilná vegetace umožňuje pastevní chov dobytka. V důsledku katastrofálního sucha, které v posledních letech zasáhlo Sahel, se zhoršily životní podmínky v této oblasti.) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sahel

Pro zajištění finančních prostředků na podporu sdružení Managré Nooma a z toho plynoucí podpory a propagace aktivit vedoucích k ochraně přírody jsme 16. října 2008 zahájili veřejnou sbírku Burkina Faso, s číslem sbírkového účtu
43-2820160287/0100

Katrin Rohde v Liberci
V Liberci jsme měli možnost seznámit se s Katrin osobně letos na začátku května.
Přijela 3. května večer jako host občanského sdružení Faunus a Zoologické zahrady Liberec. Hned ráno měla besedu se žáky Základní školy v Lesní ulici, odpoledne setkání se studenty Podještědského gymnázia a navečer setkání s veřejností. Toto setkání bylo pořádáno ve spolupráci s Regionálním marketingovým klubem a Katrin zde hovořila o svých dlohodobých mezinárodních zkušenostech z prosazovaní, realizace a financování výchovných a vzdělávacích projektů neziskových organizací i o mikroúvěrech pro ženy v Burkina Faso.
V úterý 5. května Katrin stihla tiskovou besedu, pokřtila kůzle kozy kamerunské v Zoo Liberec a poskytla rozhovory rádiu RCL a rádiu Dobrý den. Samotný Liberec si prohlédla až z vrcholu Ještědu. Poté odjela do Prahy, kde se ještě zúčastnila natáčení krátkého dokumentu. Potom už pokračovala dál do Mnichova opět přednášet, informovat a shánět finanční prostředky pro svůj velkolepý projekt.
Po celou dobu pobytu v Česku ji neúnavně doprovázela a tlumočila paní Šárka Vlčková, která v A.M.P.O pracovala jako dobrovolnice a nyní je jeho velkou propagátorkou. Děti ze ZŠ Lesní na besedu přinesli dárky v podobě balíčků se školními a hygienickými potřebami. V mnoha balíčcích nechyběl osobní vzkaz a malý plyšák či drobná hračka.
Zoologická zahrada v Liberci přidala jako dar cca 2000 kusů brýlí, které ještě přišly do zoo po ukončení sbírky „Brýle pro Afriku“ pořádané obecně prospěšnou společností Siriri. Všechny brýle vyčistili, změřili a případně opravili, popsali a zabalili studenti Integrované střední školy, oboru optik v Turnově.

 

 

Přihlášení

Partneři

Zoologická zahrada Liberec,
příspěvková organizace

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1 
www.zooliberec.cz

ABET HOLDING, a.s.

Pod Višňovkou 31/1661 
140 00 Praha 4 - Krč 
www.abet.cz

Zoologická a botanická zahrada
města Plzně

Pod Vinicemi 9
301 16 Plzeň
www.zooplzen.cz

 

Kontakt

FAUNUS, z.s.

Lidové sady 425/1
460 01 Liberec 1
www.faunus.cz
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Copyright 2012. Powered by etoro review.